Please enable JavaScript

Ценности

Ценности на актьорската школа

/ Антон Николов /

Уважение: Зачитаме личното пространство, вещи, чувства, желания на другите, изслушваме ги и приемаме чуждото мнение, като може да не го споделяме. 

Честност и откритост: Споделяме с другите какво мислим и чувстваме, какво искаме, за да бъдем разбрани.

Помощ: Помагаме един на друг, услужваме на другите, създаваме приятелства.

Отговорност: Спазваме всички обещания и изпълняваме своите цели и задължения, пазим другите и разбираме последствията от действията ни за поетите обещания.

Толерантност: Приемаме хората каквито са, разбираме и приемаме различията, че другите мислят, действат и чувстват различно от нас.

Активност: Участваме в даването на предложения, споделяме идеи, които сме обмислили добре.